ทำไมแบรนด์สินค้าเรื่องบ้านและงานก่อสร้าง ต้องทำการตลาดกับ Design Connext

ถ้าคุณคือแบรนด์ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง หรือวัสดุตกแต่งเรื่องบ้าน/การอยู่อาศัย และต้องการนำเสนอสินค้าให้กับกลุ่มสถาปนิก อินทีเรียร์ดีไซด์ ภูมิสถาปนิก ให้รู้จักได้สินค้าคุณมากขึ้น