ขอเชิญสถาปนิกร่วมออกบูธในงาน มูเตลู มาร์เก็ต วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ SCG Home Experience

ขอเชิญสถาปนิกร่วมออกบูธในงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าและประชาสัมพันธ์ผลงานของท่านในงาน มูเตลู มาร์เก็ต วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ SCG Home Experience ในราคาพิเศษสำหรับสมาชิก Design Connext