เอมิกา ออพิพัฒน์
163
เข้าชม
0
ถูกใจ

เอมิกา ออพิพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
Unknown
Product Launching & Promotion
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext