เอมิกา ออพิพัฒน์
134
เข้าชม
0
ถูกใจ

เอมิกา ออพิพัฒน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
300 ตร.ม.
2023
จัดทำโดย เอมิกา ออพิพัฒน์ และ กัณฐ์กมล นวลล่อง Young Design Award2023