เจรจิรา ดิษฐเล็ก
325
เข้าชม
0
ถูกใจ

เจรจิรา ดิษฐเล็ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext