เจรจิรา ดิษฐเล็ก
303
เข้าชม
0
ถูกใจ

เจรจิรา ดิษฐเล็ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
347 ตร.ม.
2023
โปรเจค T(h)ree House ต้องการออกแบบพื้นที่ในบ้านที่สามารถรองรับได้ 3 generation โดยมีพื้นที่สีเขียวที่จะมาใช้เป็นพื้นที่ร่วมกัน เนื่องจากพื้นที่นี้อยู่ใจกลางเมืองย่านอารีย์ที่มีพื้นที่สีเขียวน้อยจึงตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาเองเพื่อความร่มรื่นของบ้านอีกทั้งยังทำให้คนในบ้านรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย