อุซามะห์ มัสอูดี
141
เข้าชม
0
ถูกใจ

อุซามะห์ มัสอูดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
Revit
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
300 ตร.ม.
2023
เชื่อม เชื่อมถึง เชื่อมต่อ เชื่อม SPACE ด้วยพื้นที่สีเขียวเชื่อมสัมพันธ์คนในบ้านด้วย SPACE จากลักษณะครอบครัวที่มึคนแก่ และต้องการให้คนในบ้านมีการเพิ่มรับรู้และสร้างสัมพันธ์การออกแบบจึงพยามทำให้เกิดการมองเห็นตัวบ้านไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม