ภคิน ตั้งแต่งกิจ
149
เข้าชม
2
ถูกใจ

ภคิน ตั้งแต่งกิจ

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
Procreate/Photoshop
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
300 ตร.ม.
2023
MOUNT มีจุดเริ่มต้นจากความคิดที่อยากจะแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ต้องการธรรมชาติ ในพื้นที่ที่มีจำกัดในเมือง แต่ก็ยังต้องการความเป็นส่วนตัวภายในบ้านอยู่ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงและเรื่องราวของภูเขา ซึ่งเป็นสถานที่ที่สงบ ปลอดภัย และร่มเย็นสำหรับสัตว์ต่างๆ มาออกแบบเป็นบ้านพักอาศัยแห่งนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในงานนะครับ)