ยศนันทร์ ประเสริฐจริง
968
เข้าชม
11
ถูกใจ

ยศนันทร์ ประเสริฐจริง

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
V-Ray
Rhino
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext