ยศนันทร์ ประเสริฐจริง
945
เข้าชม
11
ถูกใจ

ยศนันทร์ ประเสริฐจริง

มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
V-Ray
Rhino
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
317 ตร.ม.
2023
เป็นการสร้างบ้านที่นำเอาหลักการ flexible design ใช้ในการออกแบบโดยการออกแบบผนัง ให้เป็น movable wall สามารถสร้าง space ภายในบ้านได้ด้วยตัวเอง และ ตามความต้องการใช้ เป้าหมายเพื่อให้ ผู้อยู่อาศัย ได้สนุกกับการออกแบบพื้นที่ตามต้องการ ซึ่งจะเป็นไปตามแต่ละช่วงเวลา/อายุ และ ประหยัดเวลาในการต่อเติม