อินทัช มอตต์
199
เข้าชม
0
ถูกใจ

อินทัช มอตต์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
450 ตร.ม.
2023
การตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อการอยู่ร่วมโลกเป็นเรื่องสำคัญต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน การมีบ้านสักหลังสำหรับพักผ่อนกับครอบครัวควรตอบสนองความต้องการพักผ่อนอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กถึงวัยชรา และให้ความรู้สึกที่ดีและยั่งยืนต่อการใช้ชีวิตในโลกนี้ด้วยการช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยการใช้งานออกแบบบ้านที่สามารถรับลมธรรมชาติได้ดี มีระบบป้องกันความร้อนให้กับตัวบ้าน ติดแผงโซล่าเซลล์ช่วยลดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัท SCG มีเทคโนโลยีใหม่ๆ วัสดุใหม่ๆให้เลือกใช้มากมาย