The Connect

The Connect

แนวความคิดการออกแบบ "The Connect" คือการเชื่อมต่อที่แบ่งได้เป็น 2 การเชื่อมต่อ
การเชื่อมต่อความสัมพันธ์ของมนุษย์ โดยออกแบบให้บ้านแบ่งออกเป็นสองปลีกรูปตัว L เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันทางสายตา สามารถมองเห็นกันได้ และการเชื่อมต่อผ่านการมีพื้นที่ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการขั้นทุกพื้นที่ส่วนตัวด้วยพื้นที่ส่วนกลางที่ออกแบบเป็น Open Plan
การเชื่อมต่อบ้านกับธรรมชาติ การทำบ้านพักใจให้เป็นสุข การทำให้บ้านสงบสุขและดึงธรรมชาติเข้ามามีบทบาทกับต่างกันเพื่อความไม่น่าเบื่อ

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext

ข้อมูลทั่วไป
เข้าชม
344 ครั้ง
ปี
2023
ขนาดพื้นที่
590 ตร.ม.
ประเภทโครงการ
บ้านพักอาศัย
สไตล์การออกแบบ
เนเชอรัล
แฮชแท็ก
Youngdesignaward2023