ณัฐรดา  ไตรสิงห์สม
588
เข้าชม
5
ถูกใจ

ณัฐรดา ไตรสิงห์สม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
V-Ray
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
300 ตร.ม.
2023
concept : flow house คำว่า "Flow" นั้นเป็นคำที่หมายความว่า ความลื่นไหล และเมื่อคำว่า wind + flow นั้นถูกใช้ในงานออกแบบ บ้านก็ได้แปลได้ว่าบ้านนั้นจะมีการนำ passive design มาใช้ทำให้ บ้านเย็นสบาย และเพิ่มมีแสงธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้าน เป็นการสร้าง ภาวะน่าสบายหรือการอยู่ใน Flow state ส่งผลให้เป็นบ้านที่อยู่อย่าง ง่ายๆธรรดาๆ สบายๆ แต่นั้นแหละคือความสมบูรณ์แบบ​ของคำว่า "บ้าน" ที่ทุกครอบครัวตามหา และ ควรมี