ณัฐรดา  ไตรสิงห์สม
616
เข้าชม
5
ถูกใจ

ณัฐรดา ไตรสิงห์สม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
Revit
V-Ray
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext