กำแพง  รามสูต
145
เข้าชม
0
ถูกใจ

กำแพง รามสูต

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
rhino
Unknown
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext