CRAFT ARCHITECT
3.6K
เข้าชม
6
ถูกใจ
Thailand
ไทย

CRAFT ARCHITECT

เราคือทีม สถาปนิก , อินทีเรียดีไซน์เนอร์ และ ผู้รับเหมาอิสระ ผู้ยินดีให้คำปรึกษา , ออกแบบ , แบบสำเร็จรูป เเละ ก่อสร้างสถาปัตยกรรมตลอดจนงานออกแบบภายใน โดยงานหลักของเราคือการออกแบบบ้านพักอาศัย เเละอาคารขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ทั้งนี้ทั้งนั้น เราเชื่อว่า บ้าน คือ ความสุข ดังนั้น งานออกแบบของเราจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความสุขให้เจ้าของโครงการเป็นอันดับเเรก บ้านที่พอดีกับตัวเจ้าของที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานที่สามารถจับต้องได้ ตลอดจนสร้างความสะดวกสบายในขั้นตอนการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาของการทำงาน เพื่อให้เจ้าของโครงการเเละผู้เกี่ยวของได้มั่นใจว่า ความสุขที่เรียกว่า บ้าน สามารถรู้สึกเเละสัมผัสได้ง่ายกว่าที่คิด
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ทั่วประเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
New Product Launching
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext