15 คำศัพท์ปั๊วะปัง สำหรับค้นหา 3D Warehouse ในหมวดงานอินทีเรียร์

Design connext ขอรวบรวมศัพท์ที่ใช้บ่อยในการค้นหา object ใน 3dwarehouse สำหรับงานอินทีเรียร์แบบ ปัง ปัง ปั๊วะ ปั๊วะ