รู้จัก Double Space เพิ่มความโปร่งโล่งในพื้นที่ เปิดโล่งแบบฝ้าเพดานสูง

DOUBLE SPACE หมายถึง พื้นที่ภายในบ้าน/อาคารที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานมากกว่าปกติ หรือเป็นการเจาะพื้นชั้น 2 ให้เป็นช่องโล่งขึ้นไปถึงฝ้าเพดานชั้น 2 หรือหลังคา หลายคนจึงเรียกว่า Double volume ซึ่งการออกแบบนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้บ้านมีความโปร่งโล่งสบาย ดูกว้างขึ้น ใหญ่ขึ้นและสวยงาม