ประกาศผลโครงการประกวดแบบ Young Design Award 2023

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดแบบรอบแรกในโครงการประกวดแบบ Young Design Award 2023