Close-Up Project

Close-Up Project

บ้านที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาพูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน close-up มากยิ่งขึ้น บ้านที่เป็นเหมือนสื่อกลางที่ค่อยเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในแน่นแฟ้น ในขณะเดียวกันก็ยังคงความเป็นส่วนตัวให้กับคนในครอบครัวด้วย จนเกิดเป็น Close-up project

ผู้ออกแบบ ( นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร)
1. นางสาว ณัฐธยาน์ ตันติกุล 640210007
2. นางสาว ภัสสร มาลัย 640210022
3. นาย บรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์ 640210079

Product Recommend

Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
ณัฐธยาน์ ตันติกุล
219
เข้าชม
2
ถูกใจ

ข้อมูลทั่วไป
เข้าชม
186 ครั้ง
ปี
2023
ขนาดพื้นที่
200 ตร.ม.
ประเภทโครงการ
บ้านพักอาศัย
สไตล์การออกแบบ
ลอฟท์
โมเดิร์น
มินิมอล
แฮชแท็ก
Youngdesignaward2023