CEI House : บ้าน 3 ลำดับขั้น รายล้อมด้วยบรรยากาศของทุ่งนาและเทือกเขา 🌾☀️ เน้นความเป็นส่วนตัว

บ้านเมืองเหนือตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยบรรยากาศพิเศษของสถานที่มีบรรยากาศของทุ่งนาและเทือกเขา ผู้ออกแบบจึงออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศของธรรมชาติรอบตัวบ้าน