เหล็กข้ออ้อย วัสดุสำคัญที่ใช้ในงานก่อสร้าง

เหล็กข้ออ้อย มักจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีต เพื่อช่วยเพิ่มแรงยึดเหนี่ยวให้เหล็กกับคอนกรีตให้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรง เป็นตัวเสาหรือตัวคาน เพราะมีการรับน้ำหนักและแรงเสียดทานได้ดีกว่าเหล็กเส้นกลม