คุณรัฐ เปลี่ยนสุข

สถาปนิกผู้หลงใหลในวัฒนธรรมไทย โดยสะท้อนให้เห็นผ่านผลงานสถาปัตยกรรมของเขา ทั้งภายในและภายนอกซึ่งมักมีการใช้วัสดุและรูปทรงที่สื่อถึงวิถีชีวิตของไทย